Leren door spel en beweging

Kinderpraktijk Groei & Bloei helpt het kind door spel en beweging de individuele kwaliteiten naar boven te halen, waardoor het kind ondervindt wat het allemaal kan. Doordat er ervaringsgericht gewerkt wordt, krijgt het kind de ruimte om in een veilige omgeving zichzelf te uiten. Het kind hoeft niet te verwoorden wat het voelt of denkt, maar laat dit zien in de beweging en het spoor wat deze beweging achter zich laat.


Bij Kinderpraktijk Groei en Bloei wordt gebruik gemaakt van diverse middelen. Hierbij kunt u denken aan bewegen, motorische materialen, lichaamsgerichte oefeningen, sensorische materialen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen.


De werkwijze kent de volgende stappen:


Oriƫnterend gesprek:

In het vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt ingegaan op het huidige gedrag van uw kind en de hulpvraag die u of uw kind heeft. Doel van het kennismakingsgesprek is om samen te kijken of PMKT passend zou kunnen zijn voor de hulpvraag die uw kind heeft of die u heeft. U krijgt informatie over de werkwijze binnen de praktijk en de manier van werken in relatie tot de problematiek.


Anamnesegesprek:

Hierin wordt met u als ouders uitgebreid de ontwikkeling en problematiek (hulpvraag) van uw kind besproken. Ook worden alle psychologische, (eventuele) school- en medische gegevens van uw kind verzameld.


Psychomotorisch onderzoek:

Uw kind komt 3-4 keer voor psychomotorisch onderzoek in de praktijkruimte. Indien nodig is een observatie op school en/of thuis mogelijk. Het gedrag wordt in kaart gebracht en op verschillende aspecten geanalyseerd, nl. motorisch, emotioneel, sociaal en cognitief.


Rapportage en behandeladvies:

Een onderzoeksrapport met een persoonlijk advies sluit de onderzoeksfase af. In een gesprek met ouders wordt het onderzoeksrapport besproken. Als ouders/verzorgers hiermee instemmen stelt, Groei & Bloei een individueel behandelplan op en kan de therapie starten. Soms volgt er echter een verwijzing naar een andere vorm van behandelen of is (eerst) verder onderzoek wenselijk.


De therapie:

De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag en de behandelresultaten. De therapie is wekelijks 45 minuten tot 60 minuten in de praktijkruimte.


Tussentijds overleg:

Regelmatig vindt tussentijds overleg plaats met de ouders/verzorgers over de voortgang van de therapie en de ontwikkelingen die zowel Kinderpraktijk Groei en Bloei als jullie bij het kind zien. Ook anderen die het kind begeleiden, kunnen worden betrokken bij het proces (waaronder school).

Werkwijze: leren door spelen

*Bewegen *Spelen *Leren *Ervaren *Voelen *Doen

*Bewust worden *Proberen